Αγορά υπηρεσίας

Ψηφιακό άλμπουμ γάμου

Επαγγελματίες φωτογράφοι

Η υπηρεσία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους επαγγελματίες φωτογράφους γάμων οι οποίοι καινοτομούν και θέλουν είναι ένα βήμα πιο μπροστά εφαρμόζοντας νέες ιδέες και προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες τους! Θεωρώντας ότι η συνεργασία μας με τους επαγγελματίες φωτογράφους θα είναι συνεχόμενη, αυτή η υπηρεσία σας προσφέρεται με ένα αντίτιμο, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα είτε να την συμπεριλάβετε στο "πακέτο" της φωτογραφικής κάλυψης του μυστηρίου, είτε να τη διαθέσετε στους πελάτες σας σαν ξεχωριστή υπηρεσία. Ο κάθε επαγγελματίας αποφασίζει πως θέλει να το χειριστεί.

Ιδιώτες

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείουμε την απευθείας συνεργασία με ιδιώτες, καθώς έχουμε τη δυνατότητα εκτός από τιμολόγιο να εκδίδουμε και απόδειξη λιανικής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε τα ψηφιακά αρχεία του άλμπουμ σας ή να τα ζητήσετε από το φωτογράφο που το δημιούργησε, προκειμένου να σας φτιάξουμε την online ηλεκτρονική εκδοχή του άλμπουμ σας.

Διάρκεια υπηρεσίας

Η υπηρεσία προσφέρεται με 3ετή δέσμευση από την πλευρά μας και στις δύο περιπτώσεις. Με το πέρας της τριετίας μπορείτε είτε να ανανεώσετε την υπηρεσία για άλλη μια 3ετία (με το ίδιο κόστος), είτε να παραλάβετε το ηλεκτρονικό σας άλμπουμ σε CD με σκοπό τη φύλαξη του για εκτέλεση τοπικά. Και σε αυτή την περίπτωση το κόστος είναι ίσο με μια τριετή ανανέωση.